Bộ kim phun có đầu nối

Bộ kim phun có đầu nối.

tùy chọn phụ kiện