Cảm biến đo nồng độ khí thải

Cảm biến đo nồng độ khí thải (gắn ống xả).

tùy chọn phụ kiện