Chân chống cạnh

Chân chống cạnh.

tùy chọn phụ kiện