Kính chắn gió Primavera trong suốt

Kính chắn gió thấp xe Vespa LX.

tùy chọn phụ kiện