Kính chắn gió Vespa cao

Kính chắn gió Vespa cao.

tùy chọn phụ kiện