Ổ cắm dây đồng hồ công tơ mét

Ổ cắm dây đồng hồ công tơ mét.

tùy chọn phụ kiện