Vespa GTS 300HPE Super Tech

Vespa GTS SuperTech 300HPE nồi bật với các chi tiết phô bày tính hiện đại và mạnh mẽ, trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại, mang đậm chất thể thao và công n....

tùy chọn phụ kiện