Vespa Primavera Picnic

Vespa Primavera Picnic giới hạn sản xuất 300 xe toàn Việt Nam, mỗi xe đều có khắc số thứ tự sản xuất. Phiên bản đặc biệt nhất và một chiếc Vespa danh riêng c....

tùy chọn phụ kiện