Vespa Sprint 150 Racing Sixties

Khối động cơ Iget có sức mạnh cho Sprint 150 Racing Sixties là bộ động cơ i-Get 4 thì, đơn xylanh, dung tích 154,8cc, 3 valve, làm mát bằng không khí, Thiết.....

tùy chọn phụ kiện