Vespa Sprint S 150

Đầu tiên ra mắt động cơ Iget 150cc trang bị trên chiếc Sprint. Đây là điều bấy lâu các khách hàng của Vespa luôn mong chờ, Với Sprint S 150 không có thiết kế....

tùy chọn phụ kiện