Phiên bản đặc biệt

Các phiên bản dòng xe đặc biệt của TOPCOM

Vespa Sprint S Black

79.000.000 ₫

Vespa Sprint BluePrince

81.500.000 ₫

Vespa Sprint Y&B S

79.400.000 ₫

Vespa Sprint W&B

79.900.000 ₫

Vespa Sprint OR&B

79.900.000 ₫

Vespa Sprint Cherry S

81.500.001 ₫