Banner bài viết tin tức

Chính sách quyền riêng tư

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ Phần Topcom Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Topcom”) là một công ty phân phối chính hãng xe Vespa và Piaggio lớn nhất tại Việt Nam, và có sử dụng dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư  của quý vị. Xin vui lòng đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với chính sách quyền riêng tư này trước khi gửi hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc riêng tư cho Topcom.

Theo chính sách quyền riêng tư này, Topcom mong muốn quý vị hiểu:
1 Cách thức Topcom sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị;
2 Cách thức Topcom sử dụng Cookies;
3 Cách thức Topcom công bố dữ liệu cá nhân của quý vị;
4 Cách thức cập nhật, thay đổi hoặc kiểm tra dữ liệu cá nhân của quý vị;
5 Cách thức Topcom bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị;
6 Cách thức Topcom xử lý dữ liệu cá nhân do trẻ em cung cấp;
7 Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba
8 Truyền dữ liệu
9 Cập nhật chính sách này
10 Liên hệ với Topcom.

Vui lòng lưu ý rằng chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các sản phẩm xe Vespa, Piaggio và dịch vụ của Công ty Cổ Phần Topcom Sài Gòn, bao gồm nhưng không hạn chế, các điện thoại tính năng, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị gia dụng, thẻ dữ liệu, điện thoại di động hoặc các ứng dụng trên máy tính, công cụ và phần mềm, cùng với các trang web, sản phẩm và dịch vụ tương ứng. Nó không áp dụng cho các trang web, dịch vụ và sản phẩm của Topcom mà không hiển thị hoặc liên kết với chính sách này hoặc các trang web, sản phẩm và dịch vụ có riêng chính sách quyền riêng tư của mình.
Chính sách này mô tả chiến lược chính của Topcom, tuy nhiên, một chính sách đơn giản không thể chỉ ra mọi mối lo ngại về việc xử lý dữ liệu, Topcom có thể đem đến cho khách hàng thông tin bổ sung mà cụ thể hóa đối với từng sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm bổ sung cho chính sách quyền riêng tư này để thông báo cho khách hàng của mình khi xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích cụ thể, vui lòng chú ý đến những thông báo ở các dạng khác khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Vespa Topcom.

1 Topcom sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị như thế nào?

1.1 Topcom thu thập và sử dụng dữ liệu của quý vị như thế nào, vào lúc nào và dùng cho những mục đích gì?

Tạo tài khoản, mua, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ. Hoặc đăng ký thông qua Facebook, Zalo các mạng xã hội khác.
Với điều kiện là quý vị gửi các yêu cầu trực tuyến để mua, đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bao gồm việc thực hiện yêu cầu mua hàng của quý vị, vận chuyển các sản phẩm xe đến tay quý khách hàng, hướng dẫn sử dụng xe sản phẩm, thay đổi yêu cầu xe của quý vị, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc nâng cấp xe khi được cho phép, v.v…, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi thông tin cần thiết để hoàn tất yêu cầu đó, như địa chỉ thư điện tử, địa chỉ người nhận, số điện thoại, thông tin sản phẩm xe Vespa và Piaggio, thời gian mua hàng, phương thức thanh toán, v.v… của quý khách, việc này sẽ giúp chúng tôi hoàn tất việc mua hàng.

Tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc tri ân khách hàng.
Chúng tôi có thể yêu cầu quý khách gửi thông tin cần thiết để liên lạc với quý khách hàng, cung cấp cho quý khách thông tin về các sản phẩm xe Vespa và Piaggio và dịch vụ của chúng tôi mà quý khách có thể quan tâm, sau khi đã nhận được sự chấp thuận của quý khách về việc mời quý khách tham gia các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng và điều tra thị trường của chúng tôi, ví dụ như thông tin liên lạc, số điện thoại di dộng, địa chỉ thư điện tử, bienr số xe, loại xe.v.v… của quý khách. Quý khách có thể yêu cầu Topcom không sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích của chương trình khuyến mạ.vv, nếu quý khách muốn điều đó, quý khách có thể từ chối, tắt những tùy chọn hoặc không cần đăng ký, các biểu mẫu hoặc trên sản phẩm xe của chúng tôi, hoặc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử cskh@vespatopcom.com.
Chia sẻ nội dung với bạn bè của quý khách, hoặc mời bạn bè của quý khách tham gia
Nếu quý khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để chia sẻ các nội dung với bạn bè của quý khách hoặc mời bạn bè của quý khách tham gia, chúng tôi có thể cần quý khách cung cấp thông tin về bạn bè của quý khách, bao gồm bất cứ tài khoản của các mạng xã hội, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, biển số xe, loại xe,.v.v… Topcom có thể sử dụng những thông tin quý khách đã cung cấp để gửi thông tin đến bạn bè của quý khách qua thư điện tử, SMS, các công cụ nhắn tin tức thì, các mạng xã hộ, mục đích duy nhất của việc sử dụng thông tin đó là để gửi đi lời mời đến bạn bè của quý khách, Topcom sẽ không lưu những thông tin đó, hoặc sử dụng những thông tin đó để nhận dạng bạn bè của quý khách trong các trường hợp khác.

Cập nhật
Topcom có thể thu thập thông tin về hệ thống và ứng dụng từ các thiết bị đầu cuối của quý khách, điều này sẽ kịp thời cho quý khách biết các thông báo về hệ thống hữu ích hoặc cập nhật ứng dụng. Thông tin được thu thập đó gồm tên của xe, phiên bản của xe, các phiên bản của các dòng xe, cài đặt phần mềm cho xe, số khung xe, màu nhận dạng xe của quý khách, v.v… Topcom sẽ xử lý thông tin đó chỉ cho các mục đích thông báo cho quý khách về hiện trạng xe của quý khách.

Thống kê
Topcom có thể thu thập lượng thông tin nào đó để thống kê và phân tích, những thông tin đó có thể bao gồm tên xe của quý vị, phiên bản xe, màu xe, số khung, thông tin về địa điểm địa lýđắng ký xe. Topcom thu thập và xử lý những thông đó chỉ cho các mục đích đem đến cho quý khách những trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa tốt nhất, cung cấp những nội dung được tùy chỉnh, cải tiến những sản phẩm của chúng tôi, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi, phân tích các chỉ số thương mại như thị phần, nâng cao tính bảo mật của mạng và dịch vụ, và kích hoạt các dịch vụ bảo hành hậu mãi của quý vị.

Xử lý Sự cố
Khi việc sử dụng xe hoặc ứng dụng phần mềm của xe bị lỗi hoặc gặp phải những bất thường trong vận hành, và quý vị chọn gửi thông tin liên quan cho Topcom để Topcom và các đối tác của Topcom có thể cung cấp cho quý vị dịch vụ xử lý sự cố, trong thời gian đó Topcom sẽ thu thập thông tin liên quan, bao gồm xe, tên và phiên bản của xe, màu nhận dạng xe, sổ bảo hành, v.v…

1.2 Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân
“Thông tin phi cá nhân” ám chỉ những thông tin mà qua đó một người cụ thể không thể được nhận dạng, ví dụ như có bao nhiêu người đã truy cập vào trang web của chúng tôi, Fanpage của chúng tôi, bao nhiêu trang web vừa được truy cập. Topcom thu thập những thông tin đó để hiểu rõ cách mọi người sử dụng trang web, fanpage, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, rồi Topcom  sẽ theo dõi để cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Topcom, với quyền tự quyết của mình, có thể thu thập, sử dụng, truyền hoặc công bố bất cứ thông tin phi cá nhân nào cho bất kỳ mục đích nào khác.

2 Chính sách về Cookies
Để các trang web của chúng tôi hoạt động đúng cách, đôi khi chúng tôi đặt các tập tin dữ liệu nhỏ trên máy tính hoặc thiết bị của quý vị, được gọi là cookie. Cookie là một tập tin văn bản đơn giản được máy chủ của trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của quý khách và chỉ có máy chủ đó có thể truy xuất hoặc đọc nội dung trên cookie đó. Mỗi cookie là duy nhất đối với trình duyệt web của quý khách. Nó sẽ chứa một vài thông tin vô danh chẳng hạn như ký hiệu nhận dạng và tên của trang web và một vài ký tự số và chữ số. Nó cho phép một trang web ghi nhớ những điều như những sở thích của quý khách hoặc những thứ có trong giỏ mua sắm của quý khách.
Các cookie của chúng tôi không được sử dụng để xác định quý khách về mặt cá nhân. Chúng chỉ ở đó để giúp cho trang web hoạt động tốt hơn cho quý vị.
Topcom không sử dụng các cookie cho bất cứ mục đích nào khác ngoài những mục đích nêu ở đây và sẽ không sử dụng chúng để thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào các bất kỳ mục địch nào khác.

3 Cách thức Topcom công bố dữ liệu cá nhân của quý vị
Topcom sẽ chỉ công bố dữ liệu cá nhận của quý vị trong các tình huống sau đây, Topcom sẽ không bán cho bên thứ ba hoặc công bố thông tin cá nhân của quý vị theo những cách khác ngoại trừ các trường hợp sau đây:
(i) Quý vị đã đồng ý cho công bố:
Sau khi nhận được sự chấp thuận của quý vị, Topcom có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các công ty khác;

(ii)Công bố thông tin cá nhân của quý vị cho các chi nhánh khác hoặc bên hợp tác thứ ba được ủy quyền khác của Topcom:

(iii) Công bố thông tin cá nhân của quý khách theo các yêu cầu pháp luật hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác:

Topcom có thể công bố thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp theo yêu cầu của luật pháp, các vụ kiện, tranh chấp về luật pháp, hoặc của các cơ quan công cộng, chính phủ.

4 Cách thức cập nhật, thay đổi hoặc kiểm tra dữ liệu cá nhân của quý khách
Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho sự chính xác của thông tin cá nhân mà quý khách đã gửi, Topcom sẽ sử dụng những tập quán thương mại tốt nhất để duy trì sự chính xác cho thông tin cá nhân của quý khách, và Topcom sẽ xóa hoặc chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu của quý khách. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ cskh@vespatopcom.com để nêu yêu cầu của quý khách. Theo các điều khoản và điều kiện của Topcom, thỉnh thoảng quý khách có thể quản lý thông tin cá nhân của mình.

5 Cách thức Topcom bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách
Topcom sẽ sử dụng những biện pháp thận trọng phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, các biện pháp vật lý, kỹ thuật và cấu trúc, để bảo vệ các thông tin cá nhân của quý khách khỏi việc truy cập, công bố, lạm dụng, thay đổi, gây hư hại hoặc thiệt hại trái phép.

6 Cách thức Topcom xử lý dữ liệu cá nhân do trẻ em cung cấp
Topcom sẽ không chủ ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không yêu cầu chúng phải có sự chấp thuận trước đó của cha mẹ  nếu có theo luật hiện hành.

7 Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba
Để thuận tiện cho việc truy cập và làm phong phú trải nghiệm của quý vị, có thể có các nội dung hoặc các siêu liên kết internet không bắt nguồn từ Topcom mà từ các bên thứ ba. Quý khách có thể chọn truy cập những siêu liên kết hoặc nội dung đó, hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của các bên thứ ba đã biết, nhưng chúng không chịu sự kiểm soát của Topcom. Topcom không giám sát bất cứ biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu nào của bên thứ ba, những biện pháp đó sẽ không chịu sự chi phối của chính sách này, chính sách này không áp dụng cho bất cứ thông tin nào quý khách tự chọn để cung cấp cho bên thứ ba, vui lòng kiểm tra những chính sách bảo vệ quyền riêng tư của các bên thứ ba.

8 Truyền dữ liệu
Đặt thù là sản phẩm xe và dịch vụ liên quan về xe máy, nên việc truyền dữ liệu thì Topcom sẽ không thực hiện, Topcom cam kết không thực hiện truyền dữ liệu sang bên thứ ba.

9 Cập nhật chính sách này
Thỉnh thoảng, Topcom có thể sửa đổi, cập nhật chính sách quyền riêng tư này, Topcom sẽ cung cấp các thông báo nổi bật, để báo cho quý khách biết qua các kênh và các phương thức có thể được áp dụng về sự thay đổi, vui lòng xem bản cập nhật gần đây nhất của chính sách này trên các trang web của chúng tôi.

10 Liên hệ với Topcom
Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi, bình luận hoặc gợi ý nào, quý khách có thể gửi đến các chi nhánh tại địa phương của Topcom, một danh sách các chi nhánh của Topcom có thể tìm thấy tại https://vespatopcom.com/contact; hoặc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến địa chỉ cskh@vespatopcom.com.

Lần cập nhật gần nhất: 01 tháng 9, 2018
© Công ty Cổ Phần Topcom Sài Gòn. Bảo lưu mọi quyền.