Banner bài viết tin tức
Vespa Primavera S 125

Vespa Primavera S 125

77,800,000 VNĐ

Vespa Primavera LED 125

Vespa Primavera LED 125

75,400,000 VNĐ

Vespa Sprint S 150

Vespa Sprint S 150

94,300,000 VNĐ

Vespa Sprint S 125

Vespa Sprint S 125

79,800,000 VNĐ

Vespa Sprint ABS 125

Vespa Sprint ABS 125

77,400,000 VNĐ

Vespa GTS Super Tech 300

Vespa GTS Super Tech 300

155,400,000 VNĐ

Vespa GTS Super Sport 300

Vespa GTS Super Sport 300

129,000,000 VNĐ

Vespa GTS Super Sport 150

Vespa GTS Super Sport 150

115,000,000 VNĐ

Vespa GTS Super 150

Vespa GTS Super 150

115,400,000 VNĐ

Vespa GTS Super 125

Vespa GTS Super 125

92,600,000 VNĐ

Vespa GTV Sei Giorni 300

Vespa GTV Sei Giorni 300

139,400,000 VNĐ

Vespa Primavera 75th 125

Vespa Primavera 75th 125

112,000,000 VNĐ