TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT VỚI PAYOO

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP QUAN PAYOO

Khi mua các sản phẩm của Vespa Topcom, với những hóa đơn từ 3.000.000 trở lên khách hàng không cần trả một lần mà có thể chia nhỏ khoản thanh toán  theo kỳ hạn 3,6,9,12,18,24 tháng qua giao dịch trả góp Payoo.

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ÁP DỤNG TRẢ GÓP

Chủ thẻ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Khách hàng cá nhân là chủ thẻ chính của Thẻ tín dụng Quốc tế do Ngân hàng phát hành (có thể cần xuất trình CMND khi thanh toán).
  • Chương trình áp dụng cho các giao dịch chi tiêu mua sắm hàng hóa và dịch vụ với số tiền theo quy định của từng Ngân hàng.
  • Tại thời điểm đăng ký trả góp, Thẻ tín dụng của chủ thẻ phải đang hoạt động và không nằm trong tình trạng nợ xấu hoặc chậm thanh toán theo quy định của Ngân hàng.
  • Giá trị giao dịch đăng ký trả góp không được vượt quá hạn mức của Thẻ tín dụng.
  • Loại tiền tệ sử dụng là Đồng Việt Nam (VNĐ) hoặc số tiền quy đổi từ ngoại tệ sang VNĐ (bao gồm cả phí chuyển đổi ngoại tệ áp dụng theo từng Ngân hàng).
  • Thời điểm tham gia chương trình trả góp phải trước kỳ sao kê của thẻ 03 (ba) ngày làm việc.

CHI PHÍ VÀ LÃI SUẤT MUA TRẢ GÓP QUA PAYOO

  1. Hệ thống các ngân hàng áp dụng trả góp qua Payoo

2. Các sản phẩm được áp dụng hình thức trả góp qua Payoo + các phí giao dịch thẻ

3. Lãi suất kỉ hạn trả góp qua Payoo