Xe Piaggio | Bảng giá xe Piaggio mới nhất | Vespa Topcom

Giá xe Piaggio mới nhất, xem chi tiết giá dòng xe Piaggio mới như Medley S ABS 150, Medley ABS 150, Liberty S ABS 125, Liberty ABS 125 và các xe Vespa.

Medley S ABS 150

93.900.000 ₫

Medley S ABS 125

79.000.000 ₫

Liberty One

48.900.000 ₫

Piaggio Liberty 50

39.900.000 ₫

Liberty S Black Series

58.500.000 ₫

Liberty S SE

58.500.000 ₫

Liberty S ABS 125cc

58.500.000 ₫

Piaggio Zip E3

36.000.000 ₫